Скачать все книги автора Xaliq Azadi Məmmədov

Həyatın sirli yollarında, qaranlıq döngələrin o biri tərəfində yolçunu nələr gözləyir, kim bilər! Əsər iki gəncin faciəli hyatından, bu faciyə qarşısında son ümüd tək, səfərbər olunmuş gözəl məhəbbətin apardığı mübarizədən danışır.

Hər insan həyatı Tanrının yaratdığı bir möcüzədir, öz istəyi, arzusu ilə, öz sirli və fərqli yolları ilə. Bəzən bu yollarda qəm-dərd gözləyir insanı. Bəzən, sevinc yetirir özünü. Bəzən ayrılıq durur qarşımızda, bəzən vüsal sevindirir bizi. Bütün bu hisslərin başında isə bir qüvvə durur: Məhəbbət! Sexmək və sevimli olmaq – xoşbəxtliyin ilk göstəricisi bunlardır. İnsan nə qədər müstəqil olursa – olsun, sosiyal baxımdan hansı yüksəkliklər fəth edirsə-etsin, fərq etmir. Sevmək və sevilmək tamlaşdırır insan həyatını.

Həyatda öz yerlərini tutmuş, olduqca müstəqil həyat tərzi sürən iki fərqli insanın – 40-50 yaşlı qadın və kişinin aralarında qəfil baş qaldıran məhəbbət nə deməkdir? Hətta, cavanlığın həsəd apara biləcəyi saf, məkrdən, riyaziyyatdan uzaq Sevgi! Belə münasibətlərin təbiətini neyropsixoloji və ya davranış biologiyası baxımından izah etməyə çalışsaq da, bu əsərdə Hakimlik edən gözəl məhəbbət həm saflığı ilə, həm də, əlçatmazlığı ilə toxunulmaz olaraq öz yüksəkliyində qalacaqdır.