Скачать все книги автора Boxodir Xoshimovich Karimov

The monograph studied and presented regulatory legal acts in the Republic of Uzbekistan on AVIE. The work is aimed at contributing to the project by OOO “Electron Laboratory”, SUE “FarDU-Yashil energiya” and Clipper Energy SND.BHD. The idea of resonant photoelectric reactions to increase the degree of monochromaticity of a light beam without separation is presented. The monograph is addressed to all researchers in the field of energy, university teachers, masters, students and other specialists.

O’quv qo’llanma Arduino IDE muhitida Arduino platasini programmalashtirish tili yoritilgan bo’lib, amaliyotda qo’llaniluvchi loyihalar keltirilgan. Talabalar o‘quv qo‘llanmadan foydalanib, loyihalarni amalga oshirishadi, fizika qonunlari, avtomatizatsiya va robototexnika bo‘yicha bilimlarini boyitaoladi. Talabalar o‘zlarining loyihalarini yarataoladi. O‘quv qo‘llanmada 10-dan ortiq loyihalar keltirilgan. O’quv qo’llanma talabalar, havaskorlar, o’qituvchilar va professionallar uchun mo’jallangan.

O`quv qo`llanmasida Arduino IDE muhiti yordamida Arduino platasini dasturlash tili yoritilgan bo`lib, amaliyotda qo`llaniluvchi amaliy loyihalar keltirilgan. Qo`llanmada amaliyotda qo`llaniladigan, yechimi tugallangan Arduino asosidagi ko`plab amaliy loyihalar yoritilgan. Qollanmada keltirilgan loyihalardan o`quv jarayoni, sanoat, qishloq xo`jaligi, tibbiyot va boshqa sohalarda qo`llash imkonlari keltirilgan.