Ella, I love You! Αφιέρωμα στην Πρώτη Κυρία της τζαζ Έλλα Φιτζέραλντ Πρόλογος Χλόη Ν. Αμαράντου

Ella, I love You! Αφιέρωμα στην Πρώτη Κυρία της τζαζ Έλλα Φιτζέραλντ Πρόλογος Χλόη Ν. Αμαράντου
Аннотация

«Όταν ακούω τα τραγούδια της Έλλα, δεν αισθάνομαι μόνο αισθητική απόλαυση από τη μουσική. Εικόνες της παιδικής μου ηλικίας γίνονται και πάλι πραγματικότητα, ξαναζωντανεύοντας εκείνο τον υπέροχο χρόνο, αυτή τη χαρά της ύπαρξης, που περιβάλλεται από μια ζεστή, ροζ ομίχλη νοσταλγίας.Εάν είχατε κάποτε και εσείς ένα ραδιόφωνο στο σπίτι, τότε είναι πολύ πιθανό να αναπολήσετε αυτό το εκπληκτικό συναίσθημα της συνάντησης με την ξεχασμένη σας παιδική ηλικία. Δεν είναι αυτό ένα θαύμα;»

Самое популярное в жанре Биографии и мемуары

Автор рассказывает об уникальном явлении среди реалий советского общества – о единственном в СССР букинистическом магазине иностранной книги. Взгляд автора на деятельность этого магазина – это взгляд из «зазеркалья», с другой стороны прилавка, поскольку Т.Л. Жданова проработала там 17 лет и знает как официальную сторону работы, так и ее изнанку. Автор пытается охватить все грани жизни этого магазина в 1970-х и 1980-х гг.

Книга написана очень ясным и живым языком и сможет заинтересовать широкий круг читателей.

73 истории из жизни солдата-срочника, с комментариями. Для тех, кто собирается служить срочную службу, или родителей, которые боятся отдавать сыновей в армию.

Это второе, дополненное издание книги Сергея Горцева «Глядя в «Центр», посвящённой истории рок-группы и её лидера Василия Шумова, одного из легендарных московских музыкантов, долгое время жившего в США. Первое издание вышло в 2002 году и получило высокую оценку музыкальных критиков, поклонников группы и просто меломанов.Книга первая посвящена начальному периоду истории «Центра», книга вторая – периоду пребывания Шумова в США, после отъезда из Москвы.

Рассказ о случайной встрече автора в салоне самолета при возвращении из отпуска в Гаграх в Москву с артистами Москонцерта, среди которых были два легендарных Льва – Яшин и Лещенко.

Эта книга представляет собой сборник записей, о своей малой родине, селе Мосолово, о родителях, детстве, юности, памятных событиях из жизни, опубликованных автором на Фейсбуке под хэштегом #Mosolovo с 2017 по 2020 годы.

Уважаемые читатели!

Эта книжка – маленький осколок сборника, приуроченного к 75-летию со дня рождения Анатолия Александровича Якобсона, подготовленный и выпущенный в Бостоне и содержащий воспоминания и посвященные А. А. стихи 78 авторов – его близких, друзей и учеников. Многое из вошедшего в сборник было ранее опубликовано на Мемориальной сетевой странице Анатолия Якобсона (МСС) http://www.antho.net/library/yacobson/index.html. Новые материалы сборника в ближайшее время пополнят МСС.

Книга о Валаамском схиигумене Иоанне (Алексееве, 1887–1957), одном из самых известных, ближайших нам по времени, иноке Старого Валаама. Он знаком широкой читательской аудитории по сборнику писем к духовным чадам, впервые изданном в 1950-е годы и в настоящее время многократно переизданном на разных языках. Данное издание, помимо публиковавшихся ранее писем схиигумена Иоанна, содержит неизвестные его письма к финской художнице Инне Коллиандер. Подборку писем предваряет жизнеописание отца схиигумена. Автор-составитель – Татьяна Шевченко, кандидат богословия, кандидат исторических наук, автор двух монографий по истории Валаамского монастыря и Финляндской Православной Церкви, номинант Макариевской премии (2011), сотрудница отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета и Культурно-просветительского центра «Свет Валаама» при Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. Книга подготовлена в рамках издательской деятельности ПКПЦ «Свет Валаама» и издана благодаря поддержке директора ПКПЦ «Свет Валаама» игумена Мефодия (Петрова). Издание ориентировано на широкую читательскую аудиторию, предназначено для всех, интересующихся историей России, Валаама и русского монашества. Выражаем благодарность священнику Сергию Коллиандеру, предоставившему оригиналы писем схиигумена Иоанна к его матери.

Героиня романа – женщина, рожденная в 1977 году от брака советской гражданки и кубинца. Брак распадается. Небольшая семья, состоящая из женщин разного возраста, проживает в ленинградской коммунальной квартире с ее особенностями быта. Описан переход от коммунистического строя к капиталистическому в микросоциуме. Герои борются за выживание после распада Советского Союза, а также за право проживать на отдельной жилплощади в период приватизации жилья. Старшие члены семьи погибают. Действие разворачивается как чередование воспоминаний и дневниковых записей текущего времени.

Автор более двадцати лет посвятил танцам, пройден долгий путь от начинающего танцора до сложившегося артиста и профессионала. В данной книге собраны мои размышления по различным вопросам, касающимся танцев. Книга может быть полезной и интересной всем, кто увлекается искусством.

Автор этой книги Юрий Орлик – профессор университета в Боготе, раcсказывает о своей жизни и работе в СССР, в Колумбии. Автор описывает поездки в разные страны, высказывает свое мнение о многих событиях, произошедших в конце 20 века и в последние годы. Читатель найдет на этих страницах рассказы о книгах, о науке и природе, о разных интересных людях, а также множество фотографий.

Оставить отзыв